Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

28. Modernizacja ogrodzenia stadionu przy ul. Zielonej 9
Piotr Klawikowski

Lokalizacja Okręg 3
ul. Zielonej 9, oznaczone w ewidencji gruntów jako obręb 12 działki 297/3 i 297/4

Koszt zadania
300 000,00 zł

Opis zadania
Modernizacja ogrodzenia: rozbiórka starego ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej, wykonanie nowego płotu z elementów panelowych wysokości 2.5 m, z dwoma bramami wjazdowymi plus jedną bramą ewakuacyjną oraz 4 bramkami obrotowymi dla kibiców. W załączeniu dokumentacja techniczna.
Uzasadnienie
Obecne ogrodzenie pochodzi z lat 60-tych ubiegłego wieku. Jego stan jest krytyczny i zagrażający bezpieczeństwu użytkowników, którymi są m.in. dzieci i młodzież z Miasta Słupska. Remont i modernizacja ogrodzenia były przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 2007 - 2010, jednak w związku z budową boiska ze sztuczną nawierzchnią inwestycja ta została odłożona. Planuje się wykonanie nowego ogrodzenia panelowego o wysokości 2.5 m z dwoma bramami wjazdowymi i jedną bramą ewakuacyjną oraz 4 bramkami obrotowymi dla kibiców. Zapewnienie bezpieczeństwa widzom podczas imprez sportowych, dzieciom i młodzieży podczas zajęć treningowych; poprawa estetyki obiektu sportowego. Zabezpieczenie obiektów, mienia ruchomego przed włamaniem, kradzieżą i dewastacją.
Kosztorys
Częsci składowe zadania Koszt
1. Wykonanie dokumentacji projektowej, 10 000,00 zł
2. wykonanie ogrodzenia wys. 2,4 m od ul. Zielonej oraz ul. Słonecznej 176 000,00 zł
3. Wykonanie i montaż bramek obrotowych dla kibiców 104 000,00 zł
4. prace remontowe wejścia głównego 10 000,00 zł
300 000,00 zł