Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

47. Gala Wolontariatu 2016

Lokalizacja
Miasto Słupsk, miejsce - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Jana Pawła II 3

Koszt zadania
20 000,00 zł

Opis zadania
Organizacja Gali Wolontariatuma przyczynić się do promocji i wzrostu znaczenia wolontariatu wśród mieszkańców miasta Słupska, w umacnianiu spójności społecznej oraz swoistego nagrodzenia wolontariuszy i wyrażenia podziękowań za ich zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz potrzebujących. Wydarzenie będzie miało formułę otwartą. Proponowany zakres działań niezbędnych do realizacji zadania publicznego: 1. W ramach realizacji zadania przeprowadzona zostanie intensywna kampania promocyjno-informacyjna Gali Wolontariatu 2015 wśród mieszkańców Słupska, instytucji i ngo współpracujących z wolontariuszami, której celem będzie dotarcie do jak największej grupy odbiorców, którzy wezmą udział w uroczystości oraz upowszechnienie wolontariatu jako aktywności społecznej stale obecnej w mieście Słupsku realnie wzmacniającej więzi społeczne oraz przyczyniającej się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Dystrybucja materiałów promocyjnych, informacyjnych, zaproszeń wśród ngo, instytucji współpracujących z wolontariuszami, nawiązanie współpracy z lokalną prasą , telewizją, władzami samorządowymi. 3. Ogłoszenie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie regionalnego konkursu Barwy Wolontariatu. Konkurs organizowany jest cyklicznie, raz w roku. W konkursie mogą uczestniczyć wolontariusze indywidualnie lub grupowo, osoby korzystające z pracy ochotników, przedsiębiorstwa realizujące program wolontariatu pracowniczego oraz instytucje i organizacje pozarządowe współpracujące z wolontariuszami. Uczestnictwo w konkursie stwarza możliwość zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy oraz przeprowadzonych wyjątkowych akcji wolontarystycznych, jak również podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności. Konkurs przebiega dwuetapowo: na poziomie regionalnym i ogólnopolskim. W ramach zadania Gala Wolontariatu 2015 przeprowadzony zostanie regionalny etap konkursu. Laureaci zostaną nagrodzeni podczas uroczystej Gali Wolontariatu, a ich kandydatury zostaną typowane do etapu ogólnopolskiego. 4. Przygotowanie i organizacja uroczystej Gali Wolontariatu 2015: wyznaczenie terminu ( ok. 5 grudnia 2015 r. – Dzień Wolontariusza) i miejsca. 5. Zostaną wytypowane najaktywniejsze Kluby Wolontariusza, które zostaną nagrodzone za swoją działalność podczas uroczystości ( nagrody, upominki, pamiątkowe dyplomy). 6. Przygotowanie i organizacja części artystycznej oraz bankietu dla wszystkich uczestników kończącego uroczystość Gala Wolontariatu 2015.
Uzasadnienie
Nadrzędnym celem zadania jest promocja wolontariatu oraz aktywności wolontarystycznej jako znaczącego elementu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz we wzmacnianiu postaw prospołecznych wśród mieszkańców miasta Słupska. Gala Wolontariatu 2015 stanowi doskonałą okazję przeniesienia do społecznej świadomości obrazu wolontariatu, jako formy aktywności społecznej, która nie tylko przyczynia się do rozwiązywania lokalnych trudności i problemów, ale również stanowi doskonałą okazję do rozwoju osobistego ochotników poprzez nabywanie nowych umiejętności, wiedzy, doświadczenia cenionego na rynku pracy dzięki uczestnictwu właśnie w działalności wolontarystcznej. Wiele instytucji i organizacji pozarządowych korzysta z pracy wolontariuszy; na terenie miasta Słupska aktywnie działają Kluby Wolontariusza oraz młodzieżowe grupy nieformalne realizujące własne i partnerskie inicjatywy społeczne. Tego typu wydarzenie jak Gala Wolontariatu stanowi wyraz szacunku i uznania dla wolontariuszy i podmiotów współpracujących z ochotnikami, swoistej nagrody za ich zaangażowanie i działania pomocowe, jak również umożliwia upowszechnianie przesłań i funkcjonowania zasady subsydiarności. Dzięki organizacji uroczystej Gali Wolontariatu 2015 można nie tylko nagrodzić aktywnych wolontariuszy, wzmocnić pozycję wolontariatu jako stałego elementu słupskiej aktywności społecznej, ale także zachęcić potencjalnych ochotników do rozpoczęci własnej działalności wolontarystycznej, jak również inne podmioty (instytucje, ngo), które do tej pory nie współpracowały z wolontariuszami. Rekrutacja uczestników/beneficjentów zadania: Formuła wydarzenia- otwarta: -informacje w lokalnej prasie, radiu, telewizji, pisma informacyjne, zaproszenia wysłane do instytucji, ngo, - zaproszenia przesłane do wolontariuszy, Klubów Wolontariusza -wytypowane kandydatury najaktywniejszych Klubów Wolontariusza ( w formie zgłoszeń nadesłanych do Realizatora), przedstawiciele nagrodzeni podczas Gali Wolontariatu 2015 - uczestnicy regionalnego etapu konkursu Barwy Wolontariatu, ogłoszenie i nagrodzenie laureatów, Korzyści wynikające z realizacja zadania publicznego: - popularyzacja wolontariatu jako potrzebnej, wartościowej, atrakcyjnej i prestiżowej formy aktywności obywatelskiej w Słupsku; - przesłanie, że „każdy może być wolontariuszem” – upowszechnienie wolontariatu jako narzędzia włączania społecznego; - podniesienie świadomości opinii publicznej o znaczącej roli wolontariatu, zainicjowanie swego rodzaju „mody na wolontariat”; - wzmocnienie pozycji wolontariatu jako aktywności budująca kapitał społeczny mającej wymiar więziotwórczy; - ukazanie wolontariatu jako formy samorozwoju, podnoszenia poziomu umiejętności oraz zwiększanie atrakcyjności w kontekście kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych (doświadczenie wolontariatu jako korzyść zarówno wolontariusza, jak i przyszłego pracodawcy); - popularyzacja różnorodnych form aktywności obywatelskiej i zidentyfikowanie ich jako działalności wolontariackiej. Rezultaty twarde odbędzie się 1 Gala Wolontariatu - uczestnictwo ok. 400 osób, odbędzie się jeden koncert – występ artystyczny odbędzie się jeden bankiet dla uczestników Gali wydrukowanych zostanie 500 sztuk zaproszeń na Galę Wolontariatu wydrukowanych zostanie ok. 200 dyplomów dla wolontariuszy i organizacji Rezultaty miękkie: nastąpi zwiększenie motywacji do podejmowania działań wolontarystycznych wśród mieszkańców miasta Słupska
Kosztorys
Częsci składowe zadania Koszt
1. Catering - bankiet w trakcie Gali Wolontariatu ok. 400 osób 5 000,00 zł
2. Wynajem sali + obsługa techniczna, prowadzenie Gali 2 000,00 zł
3. Koncert - występy artystów 6 000,00 zł
4. Promocja ( druk zaproszeń, plakatów, ulotek, info w mediach ) 2 000,00 zł
5. Nagrody, upominki, wyróżnienia dla wolontariuszy 3 000,00 zł
6. Artykuły papiernicze i tusze do przygotowania materiałów informacyjnych, dyplomów 2 000,00 zł
20 000,00 zł