Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

59. Kawiarenka literacka miejscem animacji kultury Aktywnych Babek
Alina Jasiocha

Lokalizacja Okręg 1
Osiedle Niepodległości

Koszt zadania
10 000,00 zł

Opis zadania
Nasze zadanie ma wymiar dwupłaszczyznowy. Pierwszym etapem jest stworzenie kawiarenki literackie, miejsca spotkań ludzi starszych, chcących poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę, ciekawie spędzić czas i wziąć udział w różnych zajęciach. Kawiarenka mieścić się będzie w Fili nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, przy ul. Romera 6, w pomieszczeniu, które do tej pory pełniło rolę czytelni. W celu dostosowania tego pomieszczenia niezbędne są nakłady finansowe w celu zakupu dywanu, dekoracji, ekspresu do kawy, filiżanek i innych akcesoriów. W tak stworzonej przestrzeni będziemy realizować następny etap projektu. Będzie to organizacja różnego rodzaju zajęć dla seniorów: warsztaty komputerowe, plastyczne, wykłady psychologa, socjologa, dietetyka, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z literatami, wieczory literackie, dyskusje. W tym celu oprócz kosztów osobowych niezbędne są wydatki na zakup rzutnika,ekranu, laptopa, materiałów plastycznych.
Uzasadnienie
Celem zadania jest stworzenie takiej przestrzeni dla ludzi starszych, w której mogliby realizować swoje zainteresowania i pasje. Jednocześnie mogłoby to być miejsce integracji międzypokoleniowej. Dzięki naszym działaniom nawiązałaby się więź międzypokoleniowa. Wiedzę jaką posiadają seniorzy przekażemy młodym ludziom, a wiedzę młodych przekażemy starszym. Przykładem może być umiejętność korzystania z Internetu przez osoby starsze. Problemy, z jakimi chcemy się zmierzyć to samotność ludzi starszych, umożliwienie im uczestnictwa w bieżącym życiu społeczno-kulturalnym, a także otwarcie się na kontakty z innymi ludźmi i realizacja swoich marzeń i pasji. Ze względu na ograniczenia lokalowe, mała powierzchnia biblioteki, w której będzie realizowane zadanie, w projekcie seniorzy będą uczestniczyć rotacyjnie. W jednym rodzaju zajęć uczestniczyć może grupa około 20 seniorów. Przy rekrutacji uwzględnimy faktyczne potrzeby zainteresowanych.
Kosztorys
Częsci składowe zadania Koszt
1. Wyposażenie kawiarenki ( dywan, ekspres do kawy, dekoracje, inne akcesoria ) 2 500,00 zł
2. Laptop ( licencja ), ekran, rzutnik 3 500,00 zł
3. Warsztaty malarskie ( koszty osobowe ) 500,00 zł
4. Materiały malarskie ( sztalugi, farby akrylowe, płótna, pędzle ) 1 000,00 zł
5. Cykl spotkań ze specjalistami - koszty osobowe ( psycholog, socjolog, dietetyk...) 900,00 zł
6. Spotkania z literatami ( koszty osobowe ) 1 000,00 zł
7. Warsztaty komputerowe ( koszty osobowe ) 200,00 zł
8. Poczęstunek dla uczestników projektu podczas zajęć 400,00 zł
10 000,00 zł