Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

23. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul.Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu " podwórko pokoleniowe"

Lokalizacja Okręg 3
Nieruchomość Miasta Słupska w obrębie 12, stanowiąca oznakowane nr ewidencyjnymi działki 68/4, 67/4, 65/4, 64/13, 64/14. Od budynku. Wrocławska 1 do Paderewskiego 6, wzdłuż działek przebiega nie wyodrębniona droga wewnętrzna – podwórkowa o łącznej powierzchni ok. 500 m2, stanowiąca pas pieszy i dojazd do garaży

Koszt zadania
125 000,00 zł

Opis zadania
Priorytetem zadania jest przeprowadzenie zabiegów rewitalizacyjnych, zmieniających panujący podwórkowy chaos przestrzenny na wykreowaną przyjazną przestrzeń. Dominującym czynnikiem, zmieniającym architekturę krajobrazu nieprzyjaznego i nie funkcjonalnego podwórka na uformowany krajobraz, dostosowany do oczekiwań mieszkańców, jest potencjał społecznego zaangażowania. Projekt zakłada: 1. Wyrównanie i utwardzenie drogi betonowymi ażurowymi elementami lub kratkami geosystemu z recyklingu. 2. Powiększenie przestrzeni krajobrazu oraz zapewnienie komfortu słonecznego poprzez wycięcie lub maksymalne przycięcie szkodliwych i dużych gabarytowo drzew. 3. Zamontowanie akustycznego płotu o długości ok. 18 m i wys.2,20 m - ROYAL Acoustic Fencing RAF, rozdzielającego posesje mieszkaniową i Stacji Pogotowia Ratunkowego 4. Postawienie pergoli, wzdłuż ściany garaży, przy działce 64/11, do wysokości garaży ok. 3,0 m, zakotwiczonej w betonie i wzmocnionej kątownikiem na ścianie garażu 5. Uaktywnienie istniejącego oświetlenia, poprzez odsłonięcie lamp z zarośniętych koron drzew. i pomalowania lamp. 6. Wykonanie trawników przy wjeździe na podwórko. 7. Wykonanie nasadzenia żywopłotu na odcinku „komora ciepłownicza – wjazd na teren zielony, od strony Paderewskiego 6” 8. Wykonanie nasadzenia bluszczy zimozielonych i kwitnących sezonowo, co utworzy filtrujące, żywe ściany. 9. Postawienie znaku zakazującego parkowanie samochodami przed budynkami, na terenie zielonym. 10. Pomalowanie komory ciepłowniczej i słupów konstrukcyjnych podtrzymujących ciepłociąg. 11. Pomalowanie ogrodzenia od strony ul. Wrocławskiej 12. Uporządkowanie posesji Stowarzyszenia Civitas przez właściciela nieruchomości. 13. Pomalowanie konstrukcji betonowych wszystkich garaży w jednakowym kolorze.
Uzasadnienie
Celem realizacji zrewitalizowania podwórka wielopokoleniowego „Wrocławska 1-Paderewskiego 6, 7, 8, 10” jest wprowadzenie ładu, wykreowania architektury krajobrazu, z jednoczesnym efektem podziału przestrzeni na garażową i przyjazną zieloną - przydomową. Uformowany zielony krajobraz, przyległy do części mieszkalnej, będzie dla społeczności lokalnej miejscem spędzania wolnego czasu i odpoczynku, co z kolei przełoży się na poczucie zadowolenia z miejsca zamieszkania. Takie rozwiązanie stanie się decydującym czynnikiem, wspomagającym integrację społeczną. Wykreowana, nowa przestrzeń, wprowadzająca ład i porządek otaczającego miejsca zamieszkania, to fundament dbania o ciągły porządek i estetykę. Proponowana forma zagospodarowania a następnie zarządzania nieruchomością w zakresie współodpowiedzialności za utrzymanie zieleni   w dobrej kondycji i ogólnej czystości, wpłynie na integralność społeczną i będzie efektem współtworzenia programu „Zielonego Miasta Słupska”. Przyjemnie zagospodarowane podwórko, całorocznie spełniające swoje funkcje, stanie się równocześnie wyznacznikiem podniesienia komfortu w miejscu zamieszkania, co z kolei wpłynie na świadomość możliwości korzystania z jego walorów przez wszystkich mieszkańców i pozostałych użytkowników, którymi są osoby garażujące z różnych dzielnic Słupska, i jednostki korzystające Cofely EC i Stowarzyszenie Civitas. Na realizację projektu ma wpływ zaangażowanie mieszkańców, które stanowi społeczny potencjał partycypacyjny, co w następstwie jest poczuciem uczestnictwa we wspólnocie lokalnej. Dotychczas z podwórka korzystają ludzie garażujący, spożywający alkohol oraz co niektórzy mieszkańcy parkujący nie kulturalnie samochody na terenie zielonym. Założeniem projektu jest, aby utworzona przestrzeń nowego, wielopokoleniowego podwórka miała wpływ na ogólne zadowolenie społeczności lokalnej w zakątku Zielonego Miasta Słupska. Osiągnięcie zamierzonych celów jest możliwe poprzez realizację następujących działań: 1/ Wyrównanie i utwardzenie drogi betonowymi płytami ażurowymi lub kratką geosystemu z recyklingu. sprawi poprawę funkcjonalnego rozwiązania komunikacji wewnętrznej w różnych porach roku. Jednocześnie jej nowa forma będzie elementarną składową w wykreowanej przestrzeni krajobrazu. 2/Powiększenie przestrzeni krajobrazu oraz zapewnienie komfortu słonecznego jest możliwe poprzez wycięcie lub maksymalne przycięcie szkodliwych i dużych gabarytowo drzew. Ten zabieg otworzy przestrzeń, w mieszkaniach zawita komfort słoneczny oraz mieszkańcy przestaną narzekać na złe samopoczucie i powikłania alergiczne. 3/ Zamontowanie akustycznego płotu o długości ok. 18 m i wys.2,20 m - ROYAL Acoustic Fencing RAF rozdzielającego posesje mieszkaniową i Stacji Pogotowia Ratunkowego jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu ze strony p. Dyrektora Stacji Pogotowia oraz własnemu wkładowi osobowemu ze strony społeczności lokalnej. Celem takiego rozwiązania jest zminimalizowanie uciążliwości posesji Stacji Pogotowia Ratunkowego, na której w sąsiedztwie budynku Paderewskiego 6 znajduje się stacja diagnostyki pojazdów oraz stacja paliw. Poza tym zostanie zlikwidowane zagrożenie przewalenia się istniejącego ogrodzenia, co zagraża bezpieczeństwu. Zaproponowane rozwiązanie wpłynie skutecznie na poprawę mikro środowiska naturalnego i zdrowotnego w tej części podwórka. 4/ Postawienie pergoli, wzdłuż ściany garaży, przy działce 64/11, do wysokości garaży ok. 3,0 m, zakotwiczonej w betonie i wzmocnionej kątownikiem na ścianie garażu, zaspokoi oczekiwania mieszkańców w postaci uprzyjemnienia widoku przez cały rok i komfort zamieszkania na wysokości „ mikro strefy” podwórka. 5/ uaktywnienie i odnowienie istniejącego oświetlenia, poprzez pomalowanie i odsłonięcie lamp ma na celu poprawę stanu poczucia bezpieczeństwa jak również poprawę estetyki oraz podniesienie walory przestrzeni nocą. 6/ Uformowanie istniejącej roślinności, zasianie trawy i wykonanie trawników wpłynie na poprawę zachowania proporcji roślinności w istniejącej przestrzeni krajobrazu. Prace wykona społeczność lokalna poprzez zastosowanie sekatorów, wysięgnika i piły. 7/ Nasadzenia żywopłotu na odcinku „komora Cofely – wjazd na teren zielony od strony Paderewskiego 6” rozgraniczy i zabezpieczy przydomowy pas zieleni przed parkowaniem samochodami oraz umili wypoczynek. 8/ Nasadzenia bluszczy zimozielonych i kwitnących sezonowo staną się filtrującymi, żywymi ścianami. Ten zabieg poprawi krajobraz całorocznie. Te zabiegi wykona społeczność lokalna, poprzez rozsadzenia istniejących roślin. 9/ Postawienie znaku zakazującego parkowanie samochodami na terenie zielonym, pod budynkami, wpłynie na wzajemne sąsiedzkie poszanowanie. 10/ Pomalowanie budowli Cofely i nasadzenia bluszczy zimozielonych umili krajobraz calorocznie 11/Pomalowanie ogrodzenia oraz uporządkowanie posesji Stowarzyszenia Civitas wykona właściciel nieruchomości. Zadanie powinno zostać zrealizowane, ponieważ pozyskane zostały jednostki popierajace zadanie, a jednocześnie wspierające je osobowo, jak również finansowo. Cofely EC zadeklarowalo swoją pomoc w wykonaniu pomalowania urzadzeń cieplowniczych, Stowarzyszenie CIVITAS uporzadkuje swoja posesję, zaś p. Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego zadeklarował swój udział w realizacji zamierzonej inwestycji w zakresie plotu ROYAL.
Kosztorys
Częsci składowe zadania Koszt
1. Projekt zagospodarowania 23 000,00 zł
2. Wyrównanie i utwardzenie ciągu pieszego i ciągu stanowiącego dojazd do garaży 60 000,00 zł
3. Pielęgnacja zieleni i wykonanie trawników/ pergoli, płotki itp 20 000,00 zł
4. Zakup, transport i montaż płotu akustycznego 20 000,00 zł
5. Zakup farb do malowania płotu, lamp itp + robocizna 2 000,00 zł
125 000,00 zł