Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

44. Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole i społeczeństwie – szkolenia warsztatowe dla kadry nauczycielskiej
Stanisław Jakub Bednarek

Lokalizacja
, Słupsk

Koszt zadania
17 050,00 zł

Opis zadania
Zadanie polega na zorganizowaniu pięciu 8-godzinnych szkoleń antydyskryminacyjnych dla nauczycieli i nauczycielek szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie miasta Słupska. Tematyką pracy warsztatowej będzie rozpoznawanie, przeciwdziałanie, a także ochrona osób dotkniętych dyskryminacją ze względu na: płeć (seksizm), religię, pochodzenie (rasizm i ksenofobia) i orientację seksualną lub tożsamość płciową (homo-, bi- i transfobia). Szkolenia zaproponowane zostaną zarówno pracownikom szkół publicznych, jak i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. By zapewnić niezbędny komfort pracy warsztatowej, grupy będą maksymalnie 20-osobowe. Tym samym projekt daje możliwość dotarcia aż do 100 nauczycieli i nauczycielek. Nauczyciel/nauczycielka po szkoleniu powinien/powinna: - posiadać wiedzę o procesach tworzenia się postaw wykluczających, - wiedzieć na czym te postawy polegają i jak je rozpoznać, - potrafić reagować na przejawy seksizmu, rasizmu, homofobii itd., - być przygotowanym na wsparcie ucznia lub uczennicy będących adresatem dyskryminacji, którzy zgłaszają się z prośbą o pomoc, - znać instytucje, które pomagają osobom dotkniętym dyskryminacją i znać zasady postępowania w przypadku wystąpienia dyskryminacji,
Uzasadnienie
W polskiej szkole niestety dochodzi do sytuacji wyzywania, gnębienia, zastraszania, bicia, czy wykluczania z grupy rówieśniczej ze względu na uprzedzenia na tle rasistowskim, seksistowskim, homo-, bi- czy transfobicznym, ksenofobicznym i z powodu wyznawanej religii. Młodzież dotknięta przemocą ma większe problemy z nauką, zdobywaniem umiejętności społecznych niezbędnych w dorosłym życiu, częściej boryka się z niską samooceną, nerwicą i lękami, a w niektórych przypadkach młodzi ludzie popełniają samobójstwa. Słupsk powinien być miastem dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców. To w okresie szkolnym kształtuje się hierarchia wartości, w tym wartości społecznych. Po pierwsze, musi nam zależeć na tym, by nasze dzieci czuły się w szkole bezpieczne i mogły zdobywać wiedzę w placówce wolnej od przemocy i dyskryminacji. Po drugie, wiedza wyniesiona ze szkoły przeniesie się na sposób funkcjonowania ludzi również poza jej murami. Przy pomocy wykwalifikowanej i wrażliwej społecznie kadry nauczycielskiej wizja Słupska jako miasta przyjaznego każdemu staje się możliwa do zrealizowania. Sposób rekrutacji: Osoba koordynująca zadanie utworzy listę placówek oświatowych (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) działających na terenie miasta Słupska. Następnie roześle dyrektorom placówek informacje o szkoleniach warsztatowych. Wydarzenie promowane będzie również przy użyciu forów internetowych i Internetu, w tym social media. Zajęcia będą odbywać się najpewniej w weekendy. Nauczyciele będą mogli rekrutować samodzielnie przez zgłoszeniowy formularz internetowy. Nad całym przebiegiem logistycznym czuwać będzie koordynator projektu.
Kosztorys
Częsci składowe zadania Koszt
1. Prowadzenie warsztatu ( 2 os. * 150zł/h * 8h * 5 spotkań ) 12 000,00 zł
2. Dojazd prowadzących ( opcjonalnie ) ( 2 os * 150 zł/dzień * 5 spotkań ) 1 500,00 zł
3. Nocleg ( opcjonalnie ) 2 os. * 150 zł/noc * 5 noclegów ) 1 500,00 zł
4. Przekąski, napoje itd. dla nauczycieli ( 150 zł * 5 spotkań ) 750,00 zł
5. Koordynowanie projektu ( 1 os * 800 zł ) 800,00 zł
6. Materiały warsztatowe ( 100 zł * 5 spotkań ) 500,00 zł
17 050,00 zł