Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

43. Poradnictwo obywatelskie wsparciem mieszkańców miasta Słupska

Lokalizacja
Całe miasto Słupsk

Koszt zadania
20 000,00 zł

Opis zadania
Świadczenie porad obywatelskich - ( 16 godz. w tygodniu od 1.03.2016 - 31.08.2016 mieszkańcom miasta Słupska, bezpośrednio klientom oraz odpowiedzi na maile, listy i udzielanie informacji telefonicznie. Porady udzielane będą według jednolitego schematu doradzania ): przedstawienie klientowi zasad poradnictwa obywatelskiego, zdiagnozowanie problemu, przedstawienie sposobów rozwiązania problemu wraz ze wszystkimi konsekwencjami, zawsze w oparciu o system informacyjny, w miarę potrzeb ustalenie szczegółowego planu działania, wsparcie i wzmocnienie motywacji klienta do rozwiązania problemu. Wybór rozwiązania zawsze pozostawia się klientowi, doradca w żadnym wypadku nie może sugerować ani dokonywać za klienta rozwiązania jego problemu. Porady i informacje udzielane będą z zakresu Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego, Kodeksu Pracy, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz wszystkich świadczeń ZUS i pomocy społecznej. Każda porada ( problem + odpowiedź doradcy, prawnika + dane statystyczne klientów ) zostanie zapisana w bazie danych klientów. Ponadto oprócz udzielania porad doradcy będą pomagać w formułowaniu pism sądowych, urzędowych. Również prawnik będzie udzielać porad prawnych w skomplikowanych sprawach prawnych klientów i pracować razem z klientem nad sformułowaniem pisma procesowego, sądowego lub skierowanego do instytucji czy urzędu. Szacuje się, że w okresie realizacji projektu udzielonych zostanie co najmniej 500 porad.
Uzasadnienie
Na terenie słupska istnieje znaczna potrzeba udzielenia wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dostępność nieodpłatnych usług w zakresie poradnictwa obywatelskiego jest niezwykle istotna w sytuacji postępującego zubożenia społeczeństwa związanego m.in. z coraz większym odsetkiem ludzi będących na emeryturze ( w Słupsku prawie 1/4 społeczności ), w którym niewiele zarabiającego obywatela nie stać na korzystanie z płatnych usług kancelarii adwokackich. Dbanie o rozwój społeczeństwa obywatelskiego i dobra społecznego rodzi silną potrzebę wsparcia takich osób przez specjalistów, którzy udzielą profesjonalnej informacji prawnej, oraz porady obywatelskiej przekazanej w sposób jasny, konkretny i zrozumiałym językiem. Z bazy informacji o klientach, przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych klientów SBPO ( w latach 2011 - 2014, 4137 osób w tym 2875 K. ) wynika, iż zapotrzebowanie lokalnej społeczności na bezpłatną pomoc obywatelską i prawną jest nieustające. Kształtuje się już od kilku lat na podobnym poziomie, tj. 1100 - 1300 udzielonych porad rocznie. Podopieczni MOPR w Słupsku również korzystają z bezpłatnych porad naszego Biura, ponieważ prawnik MOPR udziela porad zaledwie przez kilka godzin w m-cu. Porady udzielane są również ofiarom przemocy, osobom starszym i niepełnosprawnym. Porady obywatelskie świadczone z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, z prawa karnego dot. przestępstw związanych z przemocą domową, na tle seksualnym oraz z prawa pracy. Analiza danych Policji w Słupsku wskazuje, że w 2012 r. ofiarą przemocy domowej padło 391 osób, w tym aż 350 kobiet. Mimo, że w Słupsku od kilkunastu lat funkcjonuje Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wiele kobiet zwraca się po pomoc do SBPO ( 60 - 80 rocznie ), a temat przemocy w rodzinie wychodzi na jaw przy okazji zgłaszania innego problemu natury prawnej ( rozwód, alimenty ). Wzrastający odsetek osób starszych w strukturze demograficznej Słupska i powiatu słupskiego ( GUS prognozuje, że w 2016 r. będzie ich 24% ) stanowi wyzwanie dla poradnictwa obywatelskiego. Biuro będzie pomagać seniorom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów udzielając porad z problematyki: zadłużeń ( zasady dochodzenia roszczeń, konsekwencje zadłużeń, terminy przedawnień ), spraw mieszkaniowych ( możliwość przekazania mieszkania, utrata tytułu prawnego do mieszkania ) form przekazywania własności ( dziedziczenie, testament, spadki i darowizny ). Usługa poradnictwa obywatelskiego adresowana będzie także do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, których informować będzie o przepisach prawnych regulujących funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w obszarze oświaty, zdrowia i pomocy społecznej. Są to obszary przenikające się w życiu codziennym, posiadające jednak odrębne regulacje prawne, co niejednokrotnie utrudnia ich zrozumienie a w konsekwencji także skorzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunów. Damy im wsparcie w zakresie sporządzania niezbędnych dokumentów, oraz w staraniach o uzyskanie dostępu do świadczeń, uprawnień, usług. Porady będą udzielane podczas bezpośrednich spotkań z beneficjentami jak również mailowo, telefonicznie.
Kosztorys
Częsci składowe zadania Koszt
1. Umowy cywilno - prawne dla 5 doradczyń za okres 6. m-cy 20 000,00 zł
20 000,00 zł