Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

42. Obóz profilaktyczno-wypoczynkowy połączony z nauką jazdy na nartach dla młodzieży klas trzecich gimnazjum i pierwszych liceum
Wojciech Gajewski

Lokalizacja
Słupsk

Koszt zadania
15 964,00 zł

Opis zadania
Głównym założeniem obozu profilaktyczno - wypoczynkowego jest: 1. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym młodzieży. 2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe / nauka jazdy na nartach /. 3. Przekazanie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. 4. Kształtowanie postawy szacunku dla własnego zdrowia i kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dokonywania świadomych wyborów. 5. Wskazanie możliwości unikania zagrożeń wynikających z używania narkotyków, picia alkoholu i palenia papierosów. 6. Pokazanie perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania narkotyków, picia alkoholu i palenia papierosów. 7. Wskazywanie zagrożeń wynikających z korzystania z zasobów internetowych. 8. Wdrażanie wymogów społecznego zachowania uczniów ( poprawa kultury wzajemnych kontaktów, kultury słowa ). 9. Rozwijanie współuczestnictwa w współodpowiedzialności.
Uzasadnienie
Miasto Słupsk posiada bardzo ograniczoną ofertę dla młodzieży w zakresie wyjazdów na tzw. białe szkoły w okresie ferii zimowych. Proponowane przez Miasto formy zajęć to najczęściej zajęcia świetlicowe lub sportowe w mieście dla dzieci. Brak jest sportowych zajęć specjalistycznych np. nauka jazdy na nartach dla młodzieży nieco starszej. Organizacja zimowiska w wybranej miejscowości górskiej, pozwoli na wzbogacenie oferty zajęć zimowych adresowanych do uczniów, a jednocześnie na realizację programu profilaktyczno-wypoczynkowego, integracyjnego i poznawczego połączonego z nauką jazdy na nartach. Uczniowie gimnazjum ( klasa III ) i liceum ogólnokształcącego ( klasa I ) często narażeni są na negatywne oddziaływania związane z brakiem zajęć w okresie ferii zimowych. Nie bez znaczenia jest fakt integracyjny, który umożliwi uczniom gimnazjum zapoznanie się ze szkołą, jaka jest liceum ogólnokształcące, poprzez kontakt z koleżankami i kolegami o jeden rok starszymi. Beneficjentami tego zadania będzie młodzież ( 15 osób z I, II, IV i V LO oraz 5 osób z Gimnazjum nr 2, 3, 4, 5, 6 ). Sposób rekrutacji w oparciu o dyrekcję miejskich gimnazjów i liceów, z uwzględnieniem zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do zajęć sportowych ( jazda na nartach ), średniej ocen za pierwszy sem. roku szkolnego 2015/16, oceny z zachowania i aktywności na rzecz środowiska szkolnego lub Miasta.
Kosztorys
Częsci składowe zadania Koszt
1. PZU Ski 350,00 zł
2. Zakwaterowanie i wyżywienie - kadra 3 osoby x 366,00 = 1.098,00, - uczestnicy 20 osób x 366,00 = 7.320,00 8 418,00 zł
3. Bilety PKS Słupsk ( ... np. Szklarska Poręba ) - Słupsk 1 546,00 zł
4. BUS 250,00 zł
5. Wypożyczenie nart 23 osoby 4 600,00 zł
6. Instruktaż narciarski 4 dni x 100 zł x 2 grupy 800,00 zł
15 964,00 zł