Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

16. Budowa piaskowego boiska do piłki siatkowej na plaży
Bogdan Barcikowski

Lokalizacja Okręg 2
Boisko przyszkolne przy Gimnazjum nr 2 w Słupsku, ul. Sobieskiego 3, działka nr 552/2, obręb 9

Koszt zadania
40 000,00 zł

Opis zadania
Przy wykonaniu zadania należy wyznaczyć teren do wykonania boiska, prostokąt o wymiarach 12x20 m, wybrać warstwę gleby na głębokość ok 25 - 30 cm. Wykonać posypkę żwirową wzmacniającą, warstwa ok. 5 cm grubości. Wykonać dwa betonowe otwory do montażu słupków podtrzymujących siatkę na głębokość ok. 0,7 - 0,9 m. Otwory byłyby zamykane metalowymi czopami po zdemontowaniu słupków. Całość prostokątnego placu zasypać warstwą piasku / najlepiej morskiego / na głębokość 20 - 25 cm. Do kompletu należałoby dołączyć dwa słupki z naciągiem do siatki oraz siatkę do siatkówki. Elementy te byłyby przechowywane w zasobach szkoły.
Uzasadnienie
Gimnazjum nr 2 w Słupsku od lat nie posiada boiska wielofunkcyjnego. Przy szkole jest jedynie zdewastowany plac wylany asfaltem, który od kilku lat nie może być używany. Jednakże szkoła dysponuje również sporym, trawiastym placem przy sali gimnastycznej, który również nie jest wykorzystywany. Jego rozmiary są na tyle duże, że nie byłoby najmniejszego problemu z wykonaniem na tym terenie boiska piaskowego do piłki siatkowej. W Gimnazjum nr 2 od kilku lat stworzony jest Siatkarski Ośrodek Szkolny, który prowadzi szkolenie dziewcząt, w oparciu o bazę szkoły ( salę gimnastyczną ). Dziewczęta te trenują i grają w TPS Czarni i Słupsk i osiągają wysokie wyniki w rozgrywkach młodzieżowych w kraju. Wykonanie dodatkowego boiska, zewnętrznego o nawierzchni piaskowej pozwoliłoby rozszerzyć ofertę edukacyjną szkoły, zwiększyć możliwości trenerskie i rozszerzyć je o przygotowanie dziewcząt do letnich gier, czyli siatkówki plażowej. Pozwoliłoby na poprawienie bazy szkoły i zachęcenie również chłopców i innych dziewcząt, nie objętych szkoleniem w ramach SOS do zainteresowania tą dyscypliną sportu. Zarazem w godzinach popołudniowych ( poza godzinami pracy ) i w weekendy boisko to mogłoby służyć mieszkańcom okolicznych bloków, jako ciekawa forma rekreacji na świeżym powietrzu. Stać się bazą do organizowania międzysąsiedzkich turniejów, rodzinnych spotkań. Należałoby jedynie ustalić zasady wypożyczania słupków i siatki z zasobów szkoły, gdyż pozostawienie ich na stałe, bez opieki skutkowałoby zapewne ich zdewastowaniem.
Kosztorys
Częsci składowe zadania Koszt
1. Wyznaczenie placu i opomiarowanie 300,00 zł
2. Wybranie warstwy ziemi 2 000,00 zł
3. Wykonanie wykopu pod słupki 300,00 zł
4. Włożenie rury i wybetonowanie 1 000,00 zł
5. Wykonanie posypki żwirowej 5 000,00 zł
6. Wypełnienie niecki piaskiem morskim 8 000,00 zł
7. Zakup słupków z naciągiem i siatki 2 000,00 zł
8. projekt budowlany, badania geotechniczne + drenaż 21 400,00 zł
40 000,00 zł