Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

74. Tajemnica Czarnego Teatru-warsztaty teatralne dla dzieci
Elżbieta Marszałek

Lokalizacja Okręg 2
osiedle Zatorze

Koszt zadania
10 000,00 zł

Opis zadania
Projekt „Tajemnica Czarnego Teatru” to cykl działań kulturalnych skierowanych do dzieci ze społeczności lokalnej, a jego głównym założeniem jest zorganizowanie warsztatów dla dzieci formą czarnego teatru. Czarny teatr jest innowacyjną formą teatru polegającą na połączeniu efektów wizualnych: białych tkanin, czarnego tła oraz światła ultrafioletowych lamp na tle muzyki. Aktorzy, prezentujący widzom żywe obrazy, są ubrani na czarno. W projekcie będzie wykorzystywana metoda czarnej skrzynki z oświetleniem ultrafioletowym, która pozwoli uczestnikom własnoręcznie stworzyć scenografię, rekwizyty, kukiełki oraz marionetki do przedstawienia. Spektakle czarnego teatru odbywać się będą w ciemności. Kiedy dołączy się do tego światło ultrafioletowe, powstaną niebywałe, zapierające dech obrazy. Efekty świetlne i klimatyczna muzyka przeniosą widza do fikcyjnego świata zapewniając niezwykłe przeżycia. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat ( klasy I-III szkoły podstawowe w Słupsku). Warsztaty będą obejmowały cykl spotkań, podczas których odbędzie się: spotkanie z aktorem, lalkarzem, lekcje teatralne, a zwieńczeniem projektu będzie finałowy spektakl przedstawiony przez uczestników projektu. Ważnym elementem projektu jest upowszechnianie kultury wysokiej poprzez zapoznanie dzieci z niekonwencjonalną formą teatru, zarówno w teorii jak i praktyce. Scenariusze będą oparte na literaturze pięknej dla dzieci, która posłuży do przygotowania scenariusza do finałowego spektaklu. Projekt ten to powiązanie czarnego teatru z zabawą, ruchem, tańcem, literaturą, plastyką i muzyką. Działalność teatralna jest tu rozumiana nie tylko jako tworzenie spektakli, ale jako świadome uczestnictwo dzieci w kulturze. Teatr staje się tutaj narzędziem świadomego działania w społeczeństwie. Projekt „Tajemnica Czarnego Teatru” to cykl warsztatów teatralnych dla dzieci skupiających swoim zasięgiem ruch, muzykę, taniec, plastykę, a przede wszystkim teatr. Głównym celem stworzenia tego projektu jest zachęta do świadomego i aktywnego udziału dzieci w kulturze, upowszechnianie kultury wysokiej poprzez rozbudzanie w uczestnikach zainteresowania teatrem i literaturą. Udział w warsztatach będzie okazją dla dzieci do wielokierunkowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, poszerzania wiedzy na temat literatury, rozwoju wyobraźni, kreatywności oraz wrażliwości. Aktor prowadzący warsztaty wprowadzi uczestników w świat teatru, opowie o pracy aktora, o przygotowywaniu się do roli, o technikach gry aktorskiej, a także przedstawi elementy oraz ćwiczenia dramy itd. Lalkarz natomiast zapozna uczestników z techniką tworzenia kukiełek, marionetek, eksponatów potrzebnych do stworzenia spektaklu. Uczestnicy warsztatów podczas spotkań będą tworzyć scenografię, rekwizyty oraz marionetki potrzebne do wystawienia spektaklu. Wszystkie elementy przedstawienia będą wykonywali samodzielnie przy użyciu materiałów plastycznych. Niezbędne do tego będą materiały fluorescencyjne, takie jak flamastry, kredki, farby, plastelina, które zostaną wykorzystane do stworzenia poszczególnych elementów sztuki, a przy dodaniu lampy ultrafioletowej dadzą niesamowity efekt wizualny. Próby do spektakli powinny odbywać się w zaciemnionym pomieszczeniu, przy świetle lamp ultrafioletowych. Aktorzy operujący marionetkami będą występować ubrani na czarno (czarne bluzy, spodnie, peleryny, rękawiczki) tak, aby nie byli widoczni dla widza Jeśli dołączy się do tego rekwizyty również „świecące” w ciemności, takie jak piłki, chusty oraz muzykę i światło ultrafioletowej lampy, to da to niesamowity efekt końcowy. Obrazy powstające w ten sposób na scenie przeniosą widza w magiczny świat czarnego teatru. Rezultaty liczbowe : 100 osób uczestników warsztatów 28 zajęć warsztatowych + 1 spotkania otwarte 1 spektakl finałowy 4 spotkania z aktorem 4 spotkania z lalkarzem 1 wystawa aranżacja 10 m2 przestrzeni pokoju teatralnego (zakup rolet) 10 szt plakatów i ulotek 100 czarnych koszulek Rezultaty jakościowe: - doposażenie przytulnego, klimatycznego miejsca zajęć warsztatowych - zdobycie wiedzy o teatralnej, literackiej, muzycznej, plastycznej przez uczestników -wzmocnienie oferty kulturalnej Słupska, ożywienie życia kulturalnego (współdziałanie podmiotów poprzez imprezy) - wzmocnienie indywidualnych przejawów kreatywności mieszkańców - inspirowanie do podejmowania dialogu społecznego - wyrównanie różnic w dostępie do kultury
Uzasadnienie
Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury wysokiej poprzez zapoznanie dzieci z niekonwencjonalną formą teatru oraz zachęta do aktywnego uczestnictwa w kulturze w mieście Słupsku. Celem projektu jest pobudzenie w dzieciach kreatywności i chęci działania artystycznego. Projekt zakłada stworzenie innowacyjnej formy zajęć(bezpłatnej) dla dzieci, która da im możliwość szerszego zainteresowania sztuką, literaturą oraz teatrem, a także pozwoli na wszechstronny rozwój osobowości. Teatr jest idealnym sposobem wyrażania przez dziecko uczuć. Praca nad spektaklem to również okazja do wielokierunkowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Dziecko poszerza swoja wiedzę na temat literatury, rozwija wyobraźnię, staje się bardziej twórcze, bardziej wrażliwe na poprawną i wyrazistą wymowę. Dziecko biorące udział w spektaklu uczy się radzić sobie z tremą, staje się bardziej pewne siebie, ma szansę doświadczyć ogromnej satysfakcji z osiągniętego sukcesu, jest to wreszcie doskonała okazja do budowania więzi międzyludzkiej, wiedzy o teatrze. Spotkania te stworzą korzystne warunki do rozwoju dzieci, będą angażowały je w prace grupową, dawały możliwości zaistnienia, poszerzały ich zainteresowania nie tylko teatrem, ale także literaturą, muzyką, plastyką. Niezwykle ważne jest to, że teatr ma szansę wesprzeć tu dzieci z rodzin wykluczonych społecznie, a dzięki warsztatom pozwoli poszerzyć ich horyzonty na nowy inny świat. Wszystkie te aspekty stały się inspiracją do stworzenia warsztatów, na których poruszane będą zagadnienia dotyczące wiedzy o teatrze i literaturze dla dzieci z miasta Słupska. W naszym mieście mało jest bezpłatnych propozycji zajęć dla dzieci. Niezwykle ważne jest także to, iż brak jest innowacyjnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Chcemy by nasze warsztaty stały się natchnieniem dla wielu osób ale także pokazały teatr zupełnie w innym świetle. Być może takie warsztaty dla dzieci stworzone w przestrzeni instytucji kultury będą zalążkiem czegoś niebywałego i spowodują iż dzieci będą bardziej świadomie odbierać kulturę w mieście. W projekcie będą brały udział dzieci ze szkół podstawowych w Słupsku (klasy I-III), każdą szkołę będzie reprezentowała jedna klasa. Kolejność zgłoszeń będzie decydowała o zakwalifikowaniu się do projektu. Jednakże w projekcie nie może wziąć udział więcej jak cztery szkoły.
Kosztorys
Częsci składowe zadania Koszt
Honoraria ekspertów(lalkarz, aktor) 2 100,00 zł
Aranżacja przestrzeni projektowej 2 000,00 zł
Promocja projektu 500,00 zł
Zakup koszulek dla uczestników projektu 1 000,00 zł
Zakup materiałów plastycznych, technicznych do przeprowadzenia warsztatów 2 500,00 zł
Koszty administracyjne projektu 600,00 zł
Poczęstunek na finałowym spektaklu. 300,00 zł
zakup upominków dla uczestników projektu 1 000,00 zł
10 000,00 zł