Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

55. Od przedszkola do seniora
Mariusz Barański

Lokalizacja Okręg 1
Osiedle Niepodległości

Koszt zadania
10 000,00 zł

Opis zadania
Projekt zadania powstał we współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii i Przedszkola miejskiego nr 31 „Bajkowa Kraina” w Słupsku. Ma charakter kulturalno-oświatowy, a jego celem jest integracja i aktywizacja środowiska lokalnego. W ramach zadania przewiduje się zajęcia: - sportowe, - artystyczne, - teatralne, - komputerowe, - udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, - spotkania edukacyjne-pedagogiczne. Rozgrywkami sportowymi zostaną objęci wszyscy chętni beneficjenci zadania. Przewiduje się organizację rozgrywek od lutego do października raz w miesiącu z wyłączeniem okresu wakacyjnego (7 spotkań). Zajęcia poprowadzą nauczyciele wychowania fizycznego. Warsztaty artystyczne przewidziane są dla wszystkich chętnych, będą miały charakter spotkań przedświątecznych – Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, na których uczestnicy, pod okiem nauczycieli plastyki, będą wykonywali ozdoby różnymi technikami. W zajęciach teatralnych uczestniczyć będą chętni z każdej grupy beneficjentów, którzy przygotują przedstawienie. Zajęcia poprowadzą nauczyciele, którym pomogą aktorzy teatru Rondo. Również w ramach zajęć teatralnych uczniowie gimnazjum i liceum będą przedstawiać przedszkolakom i uczniom szkoły podstawowej najpiękniejsze wiersze polskie, czytać baśnie. Zajęciami komputerowymi zostaną objęci seniorzy, którzy nauczą się obsługiwać programy komputerowe i korzystać z internetu. Zajęcia poprowadzą informatycy. W ramach zajęć udzielania pierwszej pomocy przeszkoleni przez uprawnione osoby zostaną uczniowie i chętni mieszkańcy osiedla. Spotkania edukacyjno-pedagogiczne ze specjalistami przybliżą uczniom i rodzicom tematykę zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z internetu, szkodliwości zażywania środków psychotropowych. Przewiduje się spotkania ze specjalistami w grupach – uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści i licealiści, rodzice i inni zainteresowani mieszkańcy osiedla. Wszystkie planowane zadania odbywać się będą na terenie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Osiedla Niepodległości.
Uzasadnienie
Problemem jest zbyt mało działań skierowanych na integrację środowiska lokalnego. Różnorodność zaplanowanych zadań ma również na celu uaktywnić wszystkich mieszkańców osiedla. Na terenie osiedla znajdują się przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum, wspólne zajęcia pozwolą poznać się lepiej, co w konsekwencji przełoży się na proces wychowawczy, opiekuńczy, a także, co ważne - dydaktyczny. Spotkania ze specjalistami dotyczącymi zagrożeń płynących z zażywania środków psychotropowych, zagrożeń płynących z internetu są odpowiedzią na istotny problem współczesnego społeczeństwa. Efektem działań będzie: - większa integracja środowiska lokalnego, - możliwość poznania się wszystkich grup nie tylko w procesie dydaktycznym, ale również opiekuńczo-wychowawczym i sportowym, - wspólna zabawa przy tworzeniu przedstawienia i pracach artystycznych, - poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, nabycie wiedzy i umiejętności w przypadku omdleń, oparzeń i złamań, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, - podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i ich rodziców dotyczącej zagrożeń i korzyści płynących z korzystania z internetu. - podniesienie świadomości dotyczącej używek: rozpoznawanie, szybkie reagowanie i przeciwdziałanie. Do mieszkańców osiedla zostaną dostarczone ulotki informujące o terminach zgłaszania się do poszczególnych zadań i formularz zgłoszeniowy. Na spotkaniach z rodzicami w przedszkolu i szkołach przedstawione zostaną propozycje działań. Na szkolnej stronie internetowej również zostanie umieszczony harmonogram zadań, poza tym w przedszkolu i szkołach na holach rozwieszone zostaną plakaty informacyjne. Do zawodów sportowych zostaną wybrane grupy przez nauczycieli wychowania fizycznego (piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy) i chętni rodzice. Raz w miesiącu, w godzinach popołudniowych odbędą się zawody, wg harmonogramu ustalonego przez nauczycieli wychowania fizycznego (w styczniu 2016 r.). Zakupiony zostanie niezbędny sprzęt sportowy. Nauczyciele poprowadzą zajęcia bezpłatnie. Zajęciami artystycznymi zostanie objęta grupa 50 osób (2 grupy), jeśli chętnych będzie więcej, zostanie utworzona trzecia grupa. Koszty związane z zadaniem to zakup materiałów, z których wykonywane będą ozdoby, itp. Plastycy zajęcia poprowadzą bezpłatnie. W zajęciach teatralnych będzie uczestniczyć 20 osób wybranych spośród wszystkich beneficjentów (grupa będzie składała się z przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalistów, licealistów i rodziców). Jeśli będzie więcej chętnych powstanie druga grupa. Przewiduje się pomoc aktorów teatru Rondo w realizacji zadania. Zajęciami komputerowymi planuje się objąć grupę seniorów w liczbie 30 (2 grupy). Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu po 2 godziny. Poprowadzą je informatycy bezpłatnie. Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane będą do uczniów szóstych klas szkoły podstawowej, gimnazjalistów, licealistów i rodziców. Przewiduje się przeszkolenie (bezpłatnie) ok. 200 osób. Chętni uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach ze specjalistami za zgodą pisemną rodziców. Zajęcia dotyczące zagrożeń prowadzone będą przez specjalistów i obejmą wszystkich uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i rodziców uczniów. Planuje się po jednym spotkaniu z zagrożeń komputerowych i jednym dotyczącym używek. Specjaliści poprowadzą te zajęcia bezpłatnie. Pod koniec września odbędzie się piknik, na którym pokazane zostaną dokonania artystyczne, grupa zaprezentuje przedstawienie teatralne, odbędą się rozgrywki sportowe drużyn złożonych z przedstawicieli wszystkich grup biorących udział w zadaniu. Do prowadzenia zajęć ze specjalistami, w zajęciach komputerowych, w pracach przy przygotowaniu przedstawienia teatralnego i zajęciach artystycznych niezbędny jest komputer z oprogramowaniem i rzutnik.
Załączniki
  1. Przedszkole Miejskie nr 31 Bajkowa Kraina w Słupsku.JPG
Kosztorys
Częsci składowe zadania Koszt
1. zajęcia sportowe (zakup sprzętu sportowego do rozgrywek: piłki, tablica wyników sportowych, itp.) 4 000,00 zł
2. zajęcia artystyczne (materiały do zajęć: bibuła, farby, itp.) 1 000,00 zł
3. komputer z oprogramowaniem i rzutnik do prowadzenia zajęć komputerowych, ze specjalistami, artystycznych. 5 000,00 zł
10 000,00 zł