Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

2. Obserwatorium astronomiczne
Mariusz Barański

Lokalizacja
ul. Marii Zaborowskiej 2, nr działki 662, obręb 10

Koszt zadania
260 000,00 zł

Opis zadania
Projekt zakłada budowę obserwatorium astronomicznego wraz z wyposażeniem. W obserwatorium znajdzie się zautomatyzowana kopuła z teleskopami, pod nią (w sali) pracownia ze stanowiskami komputerowymi, tablicą interaktywną, dzięki którym będą przetwarzane i opracowywane dane z teleskopów. Dostęp do obserwatorium będzie miał każdy zainteresowany astronomią mieszkaniec Słupska. Wokół kopuły, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników i możliwość prowadzenia obserwacji, powstanie taras ogrodzony balustradą. W pełni zautomatyzowanej kopule umieszczone zostaną dwa teleskopy, jeden do obserwacji Słońca i drugi do innych obiektów astronomicznych. Zakupione zostaną lunety, aby można było prowadzić grupowe obserwacje. Zakup kamery pozwoli przekazywać i zapisywać obraz uzyskany z teleskopów. Podłączenie jej do komputerów umożliwi grupie obserwować, badać i utrwalać zjawiska. Wszelkie obserwacje będzie można również śledzić na tablicy interaktywnej. Zakupione zostaną krzesła i stoliki pod komputery a także kamera do monitorowania kopuły, która będzie podłączona do monitoringu szkolnego.
Uzasadnienie
Realizacja projektu jest bardzo ważnym zadaniem społecznym. Problemem jest niewystarczająca ilość informacji z zakresu fizyki i astronomii zaplanowana w podstawie programowej nauczania fizyki i astronomii. Efekt zadania będzie miał wpływ na kształtowanie świadomości mieszkańców Słupska dotyczącej aktualnej wiedzy o kosmosie. W procesie edukacyjnym będą uczestniczyć przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, studenci Akademii Pomorskiej, jak również wszyscy zainteresowani astronomią mieszkańcy miasta. Zadanie rozwiąże następujące problemy: – Podniesie poziom edukacji wszystkich typów szkół. – Pogłębi i rozszerzy wiedzę wykraczającą poza programy szkolne. – Stworzy warunki do rozwoju młodzieży szczególnie utalentowanej w dziedzinie astronomii, astronautyki i nauk pokrewnych, szczególnie ważnych w obecnym systemie nauczania. – Będzie popularyzować wśród mieszkańców Słupska wiedzę astronomiczną. – Zaktywizuje osoby starsze, ludzi nieaktywnych już zawodowo, którzy pasjonują się astronomią, ale nie mogą pozwolić sobie na zakup profesjonalnego sprzętu. Oprócz celów popularyzatorsko-edukacyjnych zajęcia w obserwatorium będą sprzyjały kreowaniu i kształtowaniu postaw proekologicznych. Astronomia jest szczególną nauką, ponieważ łączy w sobie wiele treści z innych nauk, głównie fizyki, ale również geografii, chemii i matematyki. Planowane jest organizowanie zajęć w sekcjach tematycznych, pokazów nieba, prelekcji, pogadanek astronomicznych, wykładów, prezentacji multimedialnych, przeglądów, wystaw, konkursów dla młodzieży innych szkół. W Obserwatorium również miłośnicy nocnego nieba będą mogli obserwować nie tylko bliskie obiekty Układu Słonecznego, ale także odległe układy gwiazd oraz znajdujące się miliony lat świetlnych od Ziemi „Wyspy Wszechświata” – galaktyki. Obserwowanie obiektów astronomicznych za pomocą zaawansowanych technicznie teleskopów pozwoli rozbudzić astronomiczne zainteresowania wśród społeczności Słupska. Kontakt z astronomią to nie tylko podziwianie różnorodności i piękna obiektów astronomicznych, ale przede wszystkim wspaniała przygoda intelektualna. Obserwatorium będzie połączone z internetem, co umożliwi udostępnianie obrazu nieba mieszkańcom miasta oraz wszystkim internautom. Możliwe będzie przekazywanie bieżącego obrazu bezpośrednio w sieci, co zwiększy liczbę bezpośrednich uczestników prowadzonych obserwacji, a także upowszechni wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych do zdobywania i poszerzania wiedzy.
Kosztorys
Częsci składowe zadania Koszt
1. wykonanie wolnostojącej kopuły na terenie szkoły 70 000,00 zł
2. teleskop do obserwacji słońca 40 000,00 zł
3. teleskop do obserwacji innych obiektów astronomicznych 40 000,00 zł
4. lunety 6 szt 3 000,00 zł
5. kamera 8 000,00 zł
6. zestaw komputerów z oprogramowaniem 15 szt. x 3000 zł 45 000,00 zł
7. tablica interaktywna 7 500,00 zł
8. stoliki pod komputery 15 szt. x 350 zł 7 500,00 zł
9. krzesła 15 szt. 2 000,00 zł
10. monitoring terenu wokół kopuły ( 2 kamery + serwer rejestrujący obraz z monitorem ) 20 000,00 zł
11. dojście do obserwatorium + furtka z oświetleniem 17 000,00 zł
260 000,00 zł