Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

13. Górka Narciarza – Pomorskie Centrum Sportów Górskich
Marek Ławniczak

Lokalizacja
Lasek Południowy, ul. Arciszewskiego, Słupsk Numery działek: 584/2 (obręb 20) 585/1 (obręb 20) 593/8 (obręb 20) 594/7 (obręb 20)

Koszt zadania
280 000,00 zł

Opis zadania
Wykonanie dokumentacji technicznej terenu pod przyszłą inwestycję, budowy Centrum Sportów Górskich „Górka Narciarza”, Wydzielenie i ukształtowanie tras rowerowych, Wydzielenie i ukształtowanie tras biegowych, Wstępne zagospodarowanie terenu.
Uzasadnienie
Na terenie Miasta Słupska, zarówno od północy jak i południa położone są obszary leśne, które powinny być naturalnymi terenami rekreacyjnym dla Słupszczan. Lasek Północny od lat funkcjonuje jako miejsce spacerów Słupszczan, a Lasek Południowy jest zdecydowanie mniej wykorzystany, pomimo iż posiada zdecydowanie atrakcyjniejsze walory turystyczne. Teren położony jest na obszarze Gór Krępskich, które sięgają wysokości ponad 70m n.p.m. 1. „GÓRKA NARCIARZA” „Górka Narciarza” to projekt, którego celem jest reaktywacja funkcjonującego w latach osiemdziesiątych stoku narciarskiego oraz takiego zagospodarowania tego terenu, aby mógł w większym stopniu służyć mieszkańcom Słupska preferującym aktywne formy wypoczynku. 1.1. LOKALIZACJA Teren położony jest na wschodnio-południowych rubieżach Słupska, na terenie miejskim, po wschodniej stronie od ulicy Arciszewskiego. (mapka) 1.2. WARUNKI NATURALNE Morena polodowcowa o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Maksymalna wysokość wzniesienia wynosi 71 m n.p.m. Porośnięty lasem liściasto-iglastym. Oddzielona od miasta wysokim drzewostanem utrzymuje swoisty mikroklimat, który sprawia, iż zimą temperatury są niższe niż w mieście. Stok narciarski nachylony jest w kierunku zachodnim, i ze wszystkich stron otoczony wysokim lasem, który chroni go przed promieniami słonecznymi i pozwala na dłuższe utrzymanie pokrywy śnieżnej. 1.3. WPISANIE SIĘ W OBECNĄ INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNĄ MIASTA Stok narciarski doskonale wpisuje się w istniejącą w funkcjonującą w tych rejonach miasta miejską infrastrukturę rekreacyjną. Lasek Południowy to naturalne przedłużenie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji. Wzdłuż ulicy Arciszewskiego biegnie bardzo popularna wśród Słupszczan ścieżka rowerowa do Krępy. Przy ul. Arciszewskiego zlokalizowane jest kąpielisko miejskie w Parku im. Józefa Trendla. 2. RYS HISTORYCZNY 2.1. WYKORZYSTANIE TERENU W CZASACH NIEMIECKICH Początki wykorzystania terenu „Górki Narciarza” dla celów narciarskich sięgają początku XIX wieku, kiedy funkcjonowała tu skocznia narciarska. Pozostałości tej skoczni pozostały do dzisiaj i intensywnie wykorzystują ją miłośnicy kolarstwa górskiego. 2.2. WYKORZYSTANIE TERENU W LATACH 70-TYCH I 80-TYCH W połowie lat siedemdziesiątych stok zaczął ponownie funkcjonować. Nakładem społecznym przy dużej pomocy technicznej pracowników WKTS w Słupsku uruchomiono wyciąg linowy oraz poszerzono stok zjazdowy. W tamtym okresie systematycznie organizowane były zawody sportowe, a częstokroć jednorazowo korzystało ze stoku ponad sto osób. 2.3. WYKORZYSTANIE TERENU OBECNIE Od kilku lat, za sprawą zapaleńców ze stowarzyszeń „Freeriders” oraz „Downhill Słupsk”, teren ten ponownie zaczął funkcjonować jako teren rekreacyjny i wykorzystywany dla potrzeb kolarstwa górskiego. Niestety brak zgody Lasów Państwowych ogranicza działalność tych stowarzyszeń na terenach leśnych. 3. POTRZEBA SPOŁECZNA 3.1. POTRZEBA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania aktywnymi formami wypoczynku. Bardzo często można zauważyć całe rodziny wyjeżdżające wspólnie na wycieczkę rowerową, coraz częściej można spotkać ludzi chodzących z kijkami lub uprawiającymi jogging. 3.2. CHOROBY CYWILIZACYJNE Czynne uprawianie sportu jest jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Problem wad postawy ciała dotyczy ponad 35% młodzieży polskiej. Nadwagę odnotowujemy wśród 12% chłopców i 16% dziewcząt w grupie wiekowej 14-tu lat. Dlatego tak ważne jest stworzenie odpowiednich warunków dla rekreacji i aktywności ruchowej. 3.3. WZROST ZAINTERESOWANIA SPORTEM NARCIARSKIM Sporty zimowe w ostatniej dekadzie stały się popularne w naszym kraju, jak również w naszym regionie. Narciarstwo zjazdowe, snowboard, narciarstwo biegowe, skoki narciarskie uprawia z roku na rok coraz większa liczba osób. Wynika to z kilku faktów. Po pierwsze świadomość społeczna o wadze krzewienia kultury fizycznej jest coraz większa 3.4. WZROST ZAINTERESOWANIA SPORTAMI ROWEROWYMI Coraz popularniejszym sposobem rekreacji w naszym kraju staje się sport rowerowy. Dzisiaj w wielu rodzinach wszyscy ich członkowie posiadają rowery i chętnie wyjeżdżają na wspólne weekendowe wycieczki. Młodzież pociąga bardziej ekstremalne formy sportów rowerowych tj. kolarstwo górskie, w tym tzw. „downhill” czyli górskie zjazdy rowerowe, dla czynnego uprawiania którego Górka Narciarza mogłaby być wykorzystywana w okresie letnim. 3.5. OGRANICZONA ZIMOWA OFERTA REKREACYJNA Warto zwrócić uwagę, iż w okresie zimowym dzieci i młodzież z naszego regionu mają bardzo małe możliwości aktywnego spędzania czasu. O ile w okresie letnim mamy do dyspozycji dużą bazę miejską: stadion, przyszkolne boiska piłkarskie oraz „Orliki”, korty tenisowe, skatepark, czy ogólnie dostępne: spływy kajakowe, trasy rowerowe, sporty wodne (żaglówki, windsurfing, kitesurfing), siatkówka plażowa, kąpiele morskie itd., to w okresie zimowym miasto praktycznie nie ma żadnej oferty aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży jak również dorosłych mieszkańców Słupska. Nie przypadkowo jednym z głównych postulatów Dziecięcej Rady Miasta Słupska, w październiku 2009, było: „ Opracowanie strategii dotyczącej rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii z uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury służącej do uprawiania sportów zimowych, np. w lasku południowym”. 4. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DLA SŁUPSZCZAN: 4.1. Narciarstwo alpejskie 4.2. Saneczkarstwo 4.3. Kolarstwo górskie 4.4. Kolarstwo górskie „Downhill” 4.5. Narciarstwo biegowe 4.6. Turystyka rowerowa 4.7. Turystyka piesza 4.8. Biegi przełajowe 4.9. Nordic Walking 4.10. Hijacking 4.11. Teren rekreacyjny Górki Narciarza do lat 80-tych był obiektem z którego korzystało w zimie wielu słupszczan. Na terenie obiektu można było zacząć swoje pierwsze kroki związane z narciarstwem. W dzisiejszych czasach wiele Stowarzyszeń Sportowych i ogromna grupa słupszczan zabiega o reaktywację tego obiektu, z tego względu iż w naszym mieście wiele osób chciałoby uprawiać ten sport, bez konieczności wyjazdu z miasta. Atutem przedsięwzięcia będzie niezwykle korzystnie usytuowanie obiektu, w bezpośrednim sąsiedztwie metropolii miejskiej Słupsk, jak również znajdujących się w najbliższej okolicy nadmorskich miejscowości turystycznych. Bardzo istotnym jest fakt braku konkurencyjnego ośrodka w odległości 100km. Niestety nie każda rodzina ze Słupska czy okolic ma możliwość wyjazdu 100km ze względu na dużą odległość i wysoki koszt podróży. Cel wnioskowanego zadania to 1 etap przygotowania Górki Narciarza do korzystania z obiektu. Na terenie Górki Narciarza przez wiele lat nie było ingerencji człowieka. Teren jest zarośnięty przez dziko rosnące samosiejki i zaniedbany. Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego miałaby za zadanie doprowadzić teren do możliwości użytkowania, oczyścić, ukształtować go w sposób który umożliwi jak najdłuższy zjazd na nartach, snowboardzie bądź sankach w okresie zimowym. W okresie letnim teren byłby jednak przeznaczony dla rowerzystów którzy uprawiają kolarstwo zwykłe jak i ekstremalne. Prócz rowerzystów z obiektu korzystaliby również osoby uprawiający sport zwany Nordic Walkingiem – zostałyby dla tych osób wyznaczone specjalne szlaki na terenie obiektu Górki Narciarza. UZASADNIENIE DLA INWESTYCJI: Możliwość taniego uprawiania sportów zimowych, bez konieczności dalekich wyjazdów, Mała konkurencja w okolicy, Istnienie podobnych ośrodków w innych rejonach, gdzie owe przedsięwzięcia są dochodowe (Szczecin, Sopot, Koszałkowo-Wieżyca, Czarna-Góra, itp.), Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju miasta Słupska w latach 2007-2015 w zakresie rozwoju ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych, Górka Narciarza została również wpisana do priorytetowych zadań w dokumencie określającym kierunki rozwoju sportu w Słupsku (priorytet II – rozwój infrastruktury sportowej).
Kosztorys
Częsci składowe zadania Koszt
1. 1. Wykonanie dokumentacji technicznej dla Centrum Sportów Górskich – „Górka Narciarza”. 150 000,00 zł
2. Wstępne zagospodarowanie terenu, Wydzielenie i ukształtowanie tras biegowych, Wydzielenie i ukształtowanie tras rowerowych. 130 000,00 zł
280 000,00 zł